Petunjuk
a. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
b. Pilihlah sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian sehari-hari

Keterangan:
4 = apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-ka dang tidak melakukan
2 = apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
1 = apabila tidak pernah melakukan

 

Klik Link Berikut untuk mengisi Penilaian Diri

Penilian Diri